Disclaimer

Congo15 1190Memisa besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurende inspanningen om correcte informatie te waarborgen, kan Memisa niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of onvolledigheden op haar website. Wanneer Memisa op de hoogte gesteld wordt van foute of onvolledige gegevens, zal zij bij melding hiervan via communicatie@memisa.be, deze gegevens verbeteren of aanvullen.

Deze website bevat links naar webpagina's die niet door Memisa beheerd worden. Memisa is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze pagina’s, noch voor de inhoud van andere sites die een link maken naar de webpagina’s van Memisa.