Een geval van ebola geregistreerd in DR Congo

Zieken-13

Het nieuws over de recente ebola-epidemie in het noordwesten van Congo is zorgwekkend. We vernamen namelijk dat nu ook in het stedelijk deel van Mbandaka een geval van ebola bevestigd werd. Mbandaka is een stad met ongeveer 1,5 miljoen inwoners en ligt aan de Congostroom, stroomopwaarts van Kinshasa. Het risico van verspreiding in DR Congo en de buurlanden mag dan ook niet worden onderschat.

Op dit moment zijn de gezondheidszones waar we actief zijn niet getroffen. We volgen de situatie op de voet om ons hierop voor te bereiden. We hebben met verschillende nationale en internationale actoren samengewerkt om de veerkracht van het nationale gezondheidssysteem te versterken. De internationale gemeenschap is nu ook beter voorbereid dan voordien om een eventuele nieuwe ebola-epidemie te bestrijden.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus