Vaak gestelde vragen (FAQ)

Congo15-2 065Wat zijn de rekeninggegevens van Memisa?

Het rekeningnummer van Memisa is BE92 3100 9000 0023 (IBAN-formaat) met als BIC-code BBRUBEBB.

Is Memisa lid van 11.11.11?

Ja. Memisa is lid van de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, waarbinnen ngo’s en andere organisaties gezamenlijk overleg plegen over politieke actie, publieke bewustmaking en steun aan organisaties in het Zuiden.

Reikt Memisa fiscale attesten uit?

Ja. Vanaf een bedrag van €40 per jaar krijg je een fiscaal attest. Dit attest ontvang je in de loop van februari van het jaar volgend op het jaar waarin je jouw gift hebt gedaan. Voor meer informatie of eventuele opmerkingen kun je terecht bij Lieve Van Onsem per telefoon (02 454 15 55) of per e-mail (lieve.van.onsem@memisa.be).

Hoe staat Memisa tegenover ethisch fondsenwerven?

Memisa is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Dit is een controle-orgaan dat uitgaat van de organisaties die in België actief zijn op het vlak van fondsenwerving. Dit orgaan controleert of de ethische code met betrekking tot fondsenwerving die binen de VEF is afgesproken, wordt nageleefd. Meer informatie over de VEF vindt u op www.vef-aerf.be.

Tot welke afspraken engageert Memisa zich ten opzichte van haar donateurs op vlak van fondsenwerving?

Dit kan je lezen op deze pagina.

Ik ben verhuisd. Hoe kan ik Memisa hiervan op de hoogte brengen?

Dat kan door contact op te nemen met Lieve Van Onsem per telefoon (02 454 15 55) of per e-mail (lieve.van.onsem@memisa.be)

Ik wil niet langer informatie van Memisa ontvangen. Wat moet ik doen?

Je kan hiervoor contact opnemen met Lieve Van Onsem per telefoon (02 454 15 55) of per e-mail (lieve.van.onsem@memisa.be). Indien u dat verkiest, kan u zich ook uitschrijven door ons een brief te sturen.

Kan ik meer informatie krijgen over hoe Memisa haar middelen besteedt?

Op deze pagina vind je meer informatie over de besteding van onze middelen en de kosten van algemeen beheer en fondsenwerving. 

Nog meer informatie vind in ons jaarverslag.

Zit je na het lezen van ons jaarverslag nog met een vraag? Neem dan contact op met ons via 02 454 15 40 of info@memisa.be.

Waar vind ik de balans en resultatenrekening van Memisa?

Je vindt onze balans en resultatenrekening terug in ons jaarverslag.

Hoe staat Memisa tegenover ethisch fondsenwerven?

Memisa is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Dit is een controle-orgaan dat uitgaat van de organisaties die in België actief zijn op het vlak van fondsenwerving. Dit orgaan controleert of de ethische code met betrekking tot fondsenwerving die binen het VEF is afgesproken, wordt nageleefd. Meer informatie over het VEF vind je op www.vef-aerf.be.

Kan ik Memisa helpen als vrijwilliger?

Zeker! Hierover vind je meer informatie via deze link.

Kan ik stage lopen bij Memisa?

Wij zijn vooral op zoek naar stagairs voor onze fondsenwerving en communicatie. Meer informatie hierover vind je hier.

ANBI's moeten sinds 1 januari verplicht een aantal gegevens op hun site publiceren. Waar vind ik deze gegevens met betrekking tot Memisa?

Je kan deze informatie terugvinden via deze link.

Worden de leden van de Raad van Bestuur van Memisa vergoed?

De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun engagement volledig vrijwillig en onbetaald uit. Zitpenningen waren en zijn niet in gebruik bij Memisa. Voor meer informatie over het team, klik hier