Rechten van de donateur

Om een gift te doen, kan je hier terecht.

Memisa hecht veel belang aan de privacy en rechten van haar donateurs. Aan iedereen die Memisa financieel steunen beloven wij dan ook dat:

  • We jouw persoonlijke gegevens niet verspreiden. In tegenstelling tot sommige andere ngo's geven wij de gegevens van onze donateurs niet door aan andere organisaties of bedrijven. Voor ons vormen jouw persoonlijke gegevens geen koopwaar.
  • We jou regelmatig op de hoogte houden van onze projecten. Dat gebeurt zowel via ons tijdschrift Memisa Info (5 x per jaar), als via website en sociale media. Wens je Memisa Info liever niet of elektronisch te ontvangen? Neem dan contact op met ons via communicatie@memisa.be of telefoon (02 454 17 56).
  • Wij je elk jaar automatisch een fiscaal attest opsturen, indien je totale gift minstens 40 euro bedraagt. Het fiscaal attest wordt steeds per post verstuurd in het voorjaar van het jaar volgend op je gift.
  • We graag naar jouw opmerkingen en suggesties luisteren en hier in de mate van het mogelijke ook rekening mee willen houden.
  • We onze werking zo efficiënt mogelijk organiseren. We willen immers zoveel mogelijk projecten rond gezondheidszorg kunnen realiseren.
  • De door Memisa ondersteunde projecten steeds met de nodige kennis en aandacht worden uitgezocht door de medewerkers van onze projectenafdeling. Hierbij ligt de klemtoon op projecten met een duurzaam karakter.
  • We op een ethische manier aan fondsenwerving doen. We vinden dat fondsenwervende acties niet mogen leiden tot irritatie bij de Belgische bevolking. Net zo min vinden we dat fondsenwervende acties in eerste instantie commerciële bedrijven ten goede mogen komen. Memisa is bovendien lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) die jaarlijks onze fondsenwervende activiteiten screent.
  • Wij in de mate van mogelijke willen rekening houden met jouw persoonlijke wensen naar aanleiding van je gift. Wens je een specifiek project te steunen, dan bespreken we dat graag met jou. Neem hiervoor contact op met ons via communicatie@memisa.be of 02/454 17 56.

 

De rekeningen van Memisa worden elk jaar gecontroleerd en nagekeken door de VEF (Vereniging voor Ethiek in de fondsenwerving) en gepubliceerd op donorinfo.be en ngo-openboek.be.

 

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

logoNL

 
 

Ngo-openboek.be

logo_ngo-openboek_200x75

Donorinfo.be

donorinfo-logo-nl-v2

Goededoelen.be

goededoelen_nl