Schenken via mijn testament

Congo15-2 274Niemand houdt ervan na te denken over ouder worden of doodgaan. Toch biedt het voordelen om dit toch al te doen door bijvoorbeeld een testament op te maken. Je weet dan dat alles geregeld is voor wanneer je er niet meer bent. Door Memisa op te nemen in je testament kan je ook na je dood iets betekenen voor diegenen die het echt nodig hebben.Dankzij de formule van het duolegaat is het opnemen van een goed doel in het testament bovendien vaak fiscaal voordelig. Binnen deze formule neem je naast één of meerdere familieleden of kennissen ook één of meerdere erkende organisaties op, zoals Memisa. Deze laatste betalen dan de successierechten van je familieleden en kennissen. Het resultaat is in vele gevallen dat je erfgenamen netto méér erven én ook Memisa een bedrag erft. Zo kan Memisa de gezondheidszorg voor de allerarmsten blijven ondersteunen, terwijl dit ook financieel voordelig is voor uw erfgenamen.Het ondernemingsnummer van Memisa is  0435563751. Neem dit nummer steeds op in uw testament, zodat geen verwarring mogelijk is.Vraag vandaag nog, zonder enige verplichting en in alle vertrouwen, meer informatie aan rond legaten en duolegaten (Memisa, de Meeûssquare 19, 1050 Brussel). Bel ons op 02 454 17 56 of stuur een mailtje naar communicatie@memisa.beMeer info over onze werking en de methodes om te schenken of na te laten, kan je lezen in deze brochure.

Bekijk onderstaande video voor meer informatie: