Milieu: Memisa CO2 Neutral® gelabeliseerd

label_b2b.2015

Milieu is een belangrijk thema voor Memisa. Er wordt een bijzondere aandacht geschonken aan milieugerelateerde kwesties zowel op vlak van projecten ter plaatse als op vlak van de interne werking van de organisatie. Daarom is Memisa ook trots CO2 Neutral® gelabeliseerd te zijn wat betreft de compensatie voor haar vluchten.  

Het CO2 Neutral® label

Het CO2 Neutral® label, door CO2logic gegeven, beloont organisaties voor hun inzet voor het milieu. Via dit label zet Memisa zich in voor duurzaamheid door haar CO2 uitstoten te verminderen en zo haar impact op het klimaat te verkleinen.

Het is inderdaad zo dat alle acties in meer of mindere mate broeikasgassen veroorzaken. De CO2logic calculator berekent de uitstoot van vliegreizen en compenseert deze door te investeren in klimaatprojecten.

Memisa ondersteunt het project « saving trees »

 In Uganda is ontbossing een ernstig probleem geworden. 95% van de bevolking hangt volledig af van hout en houtskool om te koken. Het project heeft tot doel ontbossing te verminderen om zo betere levensomstandigheden aan de plaatselijke bevolkingsgroepen te garanderen.

Het project vereenvoudigt de toegang tot aangepaste kachels. Deze kachels verminderen het hout- en houtskoolverbruik tot 50% in vergelijking met andere kookmethoden. De kachels verminderen eveneens de luchtvervuiling binnenshuis die luchtwegaandoeningen veroorzaken.

Voor meer info : www.savingtrees.org et www.co2logic.com

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus