Memisa verzekert toegang tot mutualiteiten in Burundi

IMG_20170216_124857

Memisa zet zich al jaren in voor een betere toegang tot de basisgezondheidszorg voor de meest kansarmen. Eén van de doelstellingen is het toegankelijk maken van de zorg op financieel vlak (mutualiteiten, solidariteitsfondsen, forfaitaire betalingssystemen, ...). Sinds 2013 werkt Memisa in Burundi samen met de lokale gemeenschap van de provincies Muyinga en Muramvya om mutualiteiten op te richten of de werking te verbeteren.

In Muramvya ondersteunt het provinciaal bestuur de initiatieven die de toegang tot de mutualiteiten willen verbeteren. Gouverneur Emmanuel Niyungeko heeft van 11 tot 19 januari 2017 de gemeenschappen bezocht om de bevolking aan te zetten zich aan te sluiten bij de bestaande mutualiteiten. Drie weken na het bezoek van de gouverneur werd een stijging van 48% geregistreerd in het aantal leden.

IMG_20170213_111700

IMG_20170216_124857

Een betere toegang tot de gezondheidszorg is één van de politieke doelstellingen in Burundi. Het Ministerie van Mensenrechten, Sociale Zaken en Gender bedankt Memisa België voor hun ondersteuning in de verbetering van de basisgezondheidszorg door de toegang tot de mutualiteiten te verzekeren. Daarnaast ondersteunt Memisa activiteiten die de verdediging van sociale rechten, de gelijke toegang tot middelen en de re-integratie van de meest kansarmen nastreven. De modellen die Memisa creëert worden sterk geapprecieerd en vormen een basis voor de verbetering van de gezondheidszorg in Burundi.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus