Nationale Loterij steunt Memisa

loterij

In de Democratische Republiek Congo wordt de gezondheidszorg georganiseerd per geografische zone, vergelijkbaar met het systeem in Spanje of de UK.  Een managementteam is verantwoordelijk voor de planning, opvolging en omkadering van de gezondheidsstructuren en hun personeel en heeft hiermee een cruciale functie in het verzekeren van toegang tot kwaliteitsvolle zorgen voor de bevolking. 

Dankzij de financiële steun van de Nationale Loterij heeft Memisa in de provincies Kwilu, Kongo-Central en Sud-Ubangi de technische omkadering van deze managementteams versterkt, zodat ze beter in staat zijn de preventieve en curatieve gezondheidszorg te organiseren.

fe

aaa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de provincies Kwilu en Sud-Ubangi werd de bouw van 14 waterpompen gecofinancierd door de Nationale Loterij: 7 in de gezondheidszone Mosango en 7 in de gezondheidszone Budjala. Hierdoor beschikken de bewoners over waterputten met drinkbaar water. Om de duurzaamheid te garanderen,  werden er lokale beheerscomités opgericht. De plaatselijke bevolking levert een financiële bijdrage voor het waterbeheer.

“Isuala Mosangi, onderwijzers uit Kinzanda en moeder van 6 kinderen, getuigt: Vroeger gingen we water halen in de rivier Puta Buba. Deze rivier is zwaar vervuild. Onze huizen bevinden zich op een heuvel aan de rivier. Van zodra het regent komen afval en zelfs uitwerpselen in de rivier terecht. Wanneer we dat water dronken werden mijn kinderen ziek. Mijn gezin en ik zijn enorm dankbaar voor de waterpomp. Dankzij de toegang tot proper water lopen mijn kinderen minder risico op ziektes!”

Memisa dankt de Nationale Loterij voor hun bijdrage die werd geleverd aan de projecten die de toegang tot kwalitatieve basisgezondheidszorg verzekeren en hun betrokkenheid in de strijd tegen armoede en onrecht.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus