MISSIE & VISIE

De missie van Memisa is het bevorderen van de gezondheidszorg. Wij, Memisa, vechten mee tegen armoede en onrecht. Toegang tot basisgezondheidszorg is een fundamenteel recht, ook voor de meest kansarmen.

Memisa is een christelijk geïnspireerde organisatie, die zich wil profileren als een NGO met expertise die op een duurzame manier mee het recht op kwalitatieve basisgezondheidszorg verzekert.

TEAM

Zoals elke vzw heeft Memisa een algemene vergadering (AV), die jaarlijks bijeenkomt en waarvan de bevoegdheden door de statuten van de organisatie worden bepaald. De AV kiest de leden van de Raad van Bestuur, die het beleid en de strategie van Memisa uittekent op lange termijn. De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun engagement volledig vrijwillig en onbetaald uit. Zitpenningen waren en zijn niet in gebruik bij Memisa. De Raad van Bestuur heeft een nauwe band met de algemeen directeur, die de verantwoordelijkheid draagt voor het dagelijks uitvoerend bestuur. In het managementteam komen de algemeen directeur en de managers van de drie departementen bijeen. 

De leden van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van Memisa vind je in dit document

De organisatiestructuur van Memisa bestaat uit drie afdelingen: Development & Funding, Projects & Operations, Administration & Finance.

Wil je zelf ook deel uitmaken van ons team, bekijk dan de openstaande vacatures.

over_m_cta

GESCHIEDENIS

_S2A6831In 1988 ontstond Memisa België vanuit een vraag van Memisa in Nederland (vandaag Cordaid Memisa). Beide organisaties hebben nauw contact met elkaar, maar opereren vanaf het begin volledig onafhankelijk.

In de voorbije 100 jaar zijn duizenden Belgen naar Congo getrokken. Zusters, missionarissen, artsen en verpleegkundigen hebben er getimmerd - soms ook letterlijk - aan de uitbouw van een degelijke medische gezondheidszorg. Het door hen ontwikkelde netwerk van dispensaria en hospitalen vormt vandaag nog steeds de basis van de medische infrastructuur in Congo.

De situatie is drastisch gewijzigd. Congolese artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen nemen de fakkel over. Ze doen hun best, dat kan iedereen getuigen die in het land geweest is. Maar ze moeten werken in dramatische omstandigheden: verouderde infrastructuur, gebrekkig medisch materiaal, een schrijnend tekort aan medicijnen, slecht betaalde artsen en verpleegkundigen,...

Memisa heeft sinds 1988 heel wat kennis en expertise opgebouwd. Haar aanpak wordt vandaag ook buiten Congo sterk gewaardeerd door lokale partners en overheden.

GENDER

Congo15-2 417

Gender gaat over de verwachtingen omtrent rollen, verantwoordelijkheden, gedragingen en kenmerken van mannen en vrouwen die door een samenleving passend worden geacht. Memisa heeft bijzondere aandacht voor de genderproblematiek. Om de engagementen en inspanningen die Memisa levert rond gender vast te leggen, werd een politiek rond dit thema opgemaakt. Dit document kan je hier vinden: Genderpolitiek.

MILIEU

size_907_450_1779

Milieu is een transversaal thema binnen de werking van Memisa. Reeds gedurende vele jaren wordt er aandacht besteed aan de thematiek, zowel in de projecten op het terrein als in de interne werking. Sinds 2015 bestaat er ook een duidelijke milieupolitiek. Deze kan je hier vinden: Milieupolitiek.

DIGITALISERING

12299259_1290106331017548_7949279113298610700_n

Memisa hecht groot belang aan digitalisering, in lijn met de voortrekkersrol die België speelt. Digitalisering krijgt een steeds centralere rol in het ontwikkelingsbeleid. Informatie kan zo nog efficiënter worden uitgewisseld en is makkelijker toegankelijk voor iedereen. Daarenboven wint het milieu erbij door niet langer in papier te archiveren. Tot slot, door ook op het terrein in te zetten op digitalisering, gaat de lokale economie erop vooruit.

PUBLICATIES

jaarverslag NL Jaarverslag

Wil je ons beter leren kennen en meer lezen over onze missie, visie, strategie, waar we actief zijn,...? Bekijk dan snel ons jaarverslag!

Memisa Info

Memisa Info is ons tijdschrift waarin we vijfmaal per jaar onze donateurs op de hoogte houden over onze projecten en de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd.

Wens je Memisa Info ook thuis te ontvangen? Stuur dan een mail met je adresgegevens naar communicatie@memisa.be.

 
 
Memisa Info 122
Memisa Info 121
Memisa Info 120
Memisa Info 119
Memisa Info 118
Memisa Info 117
Memisa Info 115
Memisa Info 114
Memisa Info 113
Memisa Info 112
Memisa Info 111
Memisa Info 110
Memisa Info 109
Memisa Info 108
Memisa Info 107
memisa info 106
memisa info 105
Statuten

De statuten zijn bij wijze van spreken de grondwet van onze organisatie. De missie en doelstelling van Memisa zijn er in beschreven. Ook beschrijven ze de rechten en plichten van de leden en van de raad van bestuur, verduidelijken ze de structuur van de organisatie en bepalen ze wie lid kan worden van de vzw en van de raad van bestuur. Onze statuten kan u via deze link bekijken en downloaden.

PARTNERS

Memisa krijgt steun van de volgende partners

Samenwerkingsverbanden en netwerken

Memisa is actief in allerlei netwerken. Daarnaast gaan we actief op zoek naar synergiën met Belgische en internationale actoren die activiteiten hebben in dezelfde geografische zones.

Ontdek deze samenwerkingsverbanden hier!