LOKALE INITIATIEVEN

Lokale initiatieven

Ontdek_cta

Memisa ondersteunt lokale initiatieven!

Memisa ondersteunt lokale communautaire projecten in het kader van haar meerjaarlijks structureel programma in DR Congo.

Deze projecten kaderen binnen onze strategie van duurzame ontwikkeling. Het gaat om initiatieven die lokaal gedragen worden door de gemeenschap en de partners van het maatschappelijk middenveld, en inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van en toegang tot gezondheidszorg in hun regio. Ze hebben niet enkel een toegevoegde waarde voor het werk van Memisa, maar zijn eveneens een bron van inspiratie voor andere actoren en de lokale bevolking. Ze geven ons de mogelijkheid om snel te reageren op het onverwachte. Op die manier kunnen de niet geïdentificeerde noden van de meest kwetsbaren in een snel veranderende context beantwoord worden.

Dit resulteert in een grote diversiteit aan projecten waardoor Memisa ervaring opdoet. Elk van de initiatieven wordt op een eigen specifieke manier gerealiseerd, wat de resultaten van Memisa verrijkt. Het laat ons toe om als organisatie voortdurend bij te leren.

Enkele voorbeelden van lokale projecten die Memisa financierde:

  • De verbetering van ziekenvervoer zodat patiënten uit verafgelegen gebieden zich sneller en in betere omstandigheden kunnen verplaatsen naar het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum of ziekenhuis. Dit gebeurt via de aankoop van moto’s en prauwen maar ook door het opzetten van een communicatiesysteem.
  • De strijd tegen moedersterfte: ondersteunen van solidariteitskassen waarop zwangere vrouwen beroep kunnen doen bij gebrek aan financiële middelen voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een keizersnede.
  • Water, hygiëne en sanering: inzetten op lokale initiatieven die de toegang tot drinkbaar water of meer hygiënische gezondheidsstructuren verzekeren.
  • De strijd tegen ondervoeding: samenwerken met projecten die oplossingen voorstellen als een moestuin en vormingen aanbieden aan moeders over lokaal voedingsrijk eten.
  • Familieplanning: ondersteunen van een lokale organisatie die inzet op de sensibilisatie van adolescenten over gezondheid, alsook hun seksuele en reproductieve rechten.

IMG_6703

IMG_6744