DR CONGO – Conflict in Ituri: 100 000 mensen op de vlucht en lege ziekenhuizen

hopitalcopyright

08/03/2018

De humanitaire crisis bereikt nu ook het grondgebied van Aru. Duizenden mensen op de vlucht zijn al naar de omliggende dorpen uitgeweken.

De gezondheidszone van Drodro, ondersteund door Memisa, is zwaar getroffen: 30 mensen werden gedood in Maze.

Fataki, een andere gezondheidszone die door Memisa wordt gesteund, is volledig geïsoleerd en de ontheemden worden aan hun lot overgelaten. Het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (OCHA) meldt dat de aanhoudende onveiligheid in Djugu humanitaire missies in verschillende opvangzones voor de bevolking die op de vlucht is belemmert.

In het door Caritas Bunia opgezette kamp in "Mudzi Maria" zijn toiletten gebouwd en wordt de voedseldistributie voortgezet. Het probleem van de beschikbaarheid van slaapplaatsen en dekzeilen is nog niet opgelost.

07/03/2018: Intern ontheemden in kamp Telega moeten opnieuw vluchten.

De aanvallers naderden Telega en de intern ontheemden in het kamp moesten weer naar Bunia vluchten. Caritas Bunia, gesteund door Memisa, ving al deze mensen op in de structuur van het bisdom "Mudzi Maria". De hulp in het kamp is gereorganiseerd in samenwerking met Artsen Zonder Grenzen.  

06/03/2018: Het dodelijk geweld in Ituri duurt voort. 

De afgelopen dagen hebben er nieuwe aanvallen plaatsgevonden op het grondgebied van Djugu. Tientallen mensen stierven en vele huizen werden in brand gestoken.

Deze onveilige situatie wakkert de onrust onder de bevolking aan en dwingt mensen om risicoplaatsen te ontvluchten en om naar de stad Bunia of het Albertmeer te gaan. Volgens lokale bronnen zijn er sinds het begin van het geweld in februari 200.000 mensen op de vlucht. Hun situatie is zeer kritiek. Ze worden vaak aan hun lot overgelaten in de meest afgelegen delen van de regio zonder voedsel, proper water of onderdak voor ‘s nacht. Enkele families hebben gastgezinnen gevonden, maar ook zij kampen nu met voedseltekorten en hygiëneproblemen.

Gezien de omstandigheden zijn verschillende van de door Memisa ondersteunde gezondheidsstructuren momenteel niet functioneel en moesten de normale activiteiten van Memisa worden opgeschort. We steunen onze partner Caritas Bunia in het runnen van een kamp voor ontheemden in Telega, nabij Bunia, waar ongeveer 5.000 mensen worden opgevangen.

Conflict in Ituri: 100 000 mensen op de vlucht en lege ziekenhuizen

In het noordoosten van de Democratische Republiek Congo wordt de provincie Ituri al lang gekenmerkt door grote spanningen. De hervatting van de gevechten in de regio Djugu sinds begin februari heeft al het leven gekost aan tientallen personen. Hele dorpen werden in brand gestoken waardoor gezinnen gedwongen werden hun huizen te verlaten. Het aantal intern ontheemden, dit zijn vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen,  bedraagt meer dan 100 000 waarvan ruim 20 000 in de buurt van de hoofdstad Bunia. 22 000 mensen staken ook het Albertmeer over om te vluchten naar Oeganda. De ontheemden melden moorden, plunderingen en brandstichting door gewapende groeperingen.

De eerste getuigenissen en beelden tonen de extreme ernst van de situatie. Een arts met wie Memisa ter plaatse werkt, vertelt ons: "In Bunia is de aanpak van de mensenstroom een groot probleem, vooral om voldoende drinkwater te voorzien. Dorstige mensen drinken uit de vervuilde Ngezi rivier. Het risico op door water overgedragen ziekten, waaronder cholera, maakt de situatie zeer zorgwekkend. Het medisch personeel en alle patiënten die zich konden verplaatsten zijn gevlucht uit de ziekenhuizen in het binnenland van de provincie. De enkele moedige verpleegkundigen die gebleven zijn om de patiënten die er het slechtst aan toe zijn te behandelen, werken verder zonder garantie voor hun veiligheid.”

De humanitaire hulp in dorpen en de ondersteuning van de personen op de vlucht wordt bedreigd door de veiligheidssituatie. Memisa, al vele jaren in de regio aanwezig, volgt de situatie met haar teams ter plaatse op de voet en stelt haar middelen en expertise ter beschikking om deze crisis het hoofd te bieden. Frank De Paepe, Algemeen Directeur van Memisa: “Een stopzetting van onze activiteiten is niet voorzien. We zijn actief in deze provincie om de meest kwetsbaren te helpen, dus het is ondenkbaar dat we vertrekken op een moment dat de bevolking net alle hulp nodig heeft. Dit druist in tegen onze waarden en missie. Al onze inspanningen zijn gericht op deze situatie en onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers.”

Verschillende nationale en internationale organisaties ter plaatse, waaronder AZG, mobiliseren zich om mensen op de vlucht te helpen. De tol blijft hoog en met de dag stijgen en duizenden mensen worden getroffen. De gewonden en mensen op de vlucht hebben alle hulp nodig die ze kunnen krijgen.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus